[Login]
Services

Services

ФК "Глобко" Ви предлага:

•Покупко-продажба на валута по касов или безкасов начин

•Комплексно информационно обслужване и валутно-финансови консултации при рискови операции и създаване на портфолио

•Денонощен сервиз за маржин търговия на пазара FOREX (FX) за операции с основните валути и крос курсове-по интернет, телефон и от офиса на ФК "ГЛОБКО" ООД

•Персонално обучение за начинаещи във FX търговията

•Управление на ресурси, при различна степен на риск и доходност

•Оперативно обслужване при сделки с финансови инструменти